ข่าว

จุฬาฯ ใช้ “แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ” Zero-Waste Cup ย่อยสลายได้ 100% เริ่ม 10 ก.ค. เป็นต้นไป

จุฬาฯ ใช้ “แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ” Zero-Waste Cup ย่อยสลายได้ 100%  เริ่ม 10 ก.ค. เป็นต้นไป

10 กรกฎาคมนี้ พบกับ Zero-Waste Cup แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ ย่อยสลายได้ 100% ในโรงอาหารรวม 7 แห่ง โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โรงอาหารคณะครุศาสตร์ และโรงอาหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวม 10 แห่งนำร่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะขยายการใช้ Zero-Waste Cup ไปยังโรงอาหารทั้งหมดในจุฬาฯ รวม 17 แห่ง

ทุกคนช่วยกันแยกขยะ แยกแก้วที่ใช้แล้วในถังเฉพาะ จากนั้น สำนักบริหารระบบกายภาพจะรวบรวมแก้วที่ใช้แล้วไปยังโรงปุ๋ยหมักของจุฬาฯ หมักร่วมกับเศษอาหารและใบไม้ เพื่อทำเป็นสารปรับปรุงดิน แต่ถ้าให้ดีที่สุด พกแก้วมาเองดีกว่า ตั้งแต่ 10 กรกฎาคมนี้ ร้านน้ำในโรงอาหารที่เข้าร่วมโครงการจะให้ส่วนลด 2 บาท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที Facebook : chula zero waste

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X