ความสำเร็จของจุฬาฯ ในการ “งดถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ลดปริมาณขยะพลาสติก” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ Chula Zero Waste ขอขอบคุณชาวจุฬาฯ และทุกคนที่เข้ามาใช้บริการในมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณถุงพลาสติกได้ถึง 2,000,000 ใบ! จากมาตรการงดแจกถุงพลาสติกฟรีในร้านสะดวกซื้อในมหาวิทยาลัย ช่วยลดขยะทะเล    ลดความเสี่ยงที่เต่า วาฬ และสัตว์อื่นๆ จะกลืนกินถุงพลาสติกแล้วตาย โครงการฯ จะขยายมาตรการนี้ไปยังร้านค้าอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ฝั่งคณะแพทยศาสตร์ ติดตามรายละเอียดเร็วๆ นี้

โครงการฯ หวังว่า ทุกคนจะช่วยกัน “พกถุงใช้ซ้ำหรือถุงผ้าไปซื้อของทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย” เพื่อโลกของเราและลูกหลานของเรา

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X