ข่าว

โครงการสัตวแพทย์ จุฬาฯ ติดปีก 2561

โครงการสัตวแพทย์ จุฬาฯ ติดปีก 2561

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หนังสือพิมพ์แนวหน้า จัดโครงการสัตวแพทย์ จุฬาฯ ติดปีก 2561 เมื่อวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม  2561  ณ ต.เพ อ.เสม็ด  จ.ระยอง   โดยมี ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์ รองคณบดีวิจัยและนวัตกรรม  และ  ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ สัตวแพทย์ นิสิต และบุคลากร ลงพื้นที่ในการไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว   เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและลดการเพิ่มจำนวนของประชากรสุนัขและแมวจร โดยได้ทำหมันสุนัขและแมวจำนวน 77 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว จำนวน 125 ตัว โครงการนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากเสม็ดรีสอร์ทกรุ๊ป คุณเฉลิมชัย ยอดมาลัย หนังสือพิมพ์แนวหน้า  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวอร์แบค ประเทศไทย จำกัด

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X