“MY WAYS III” นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี

นิทรรศการ   “MY WAYS III”
    นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี
ศิลปิน   ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี
ลักษณะงาน   จิตรกรรมสีน้ำมัน
ระยะเวลาที่จัดแสดง            วันที่ 16 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ              วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น.
    ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ให้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ                     นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แนวความคิด

ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีความรอบรู้ทั้งในด้านงานศาสตร์และศิลป์และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะและวงการวิชาการ ด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรีเป็นทั้งอาจารย์ผู้ให้ความรู้ และยังเป็นนักเขียนผู้เขียนตำราวิชาการทางด้านทัศนศิลป์ ทฤษฎีศิลป์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ อันเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่วงการศิลปะและสาธารณชน อนึ่งนอกจากงานผลงานทางด้านวิชาการศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีความสามารถในด้านทัศนศิลป์โดยได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันมีลักษณะโดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะตัว

เพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรีผู้สร้างคุณูปการในทางทั้งศาสตร์และศิลป์ของวงการศิลปะ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี “MY WAYS III” ขึ้น ซึ่งภายในห้องนิทรรศการจะแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันอันเป็นผลงานการสร้างสรรค์ในหลากหลายช่วงระยะเวลาของศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี โดยจะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2561 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 17.00น.
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X