ข่าว

สถาบันภาษาไทยสิรินธรร่วมโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน

สถาบันภาษาไทยสิรินธรร่วมโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน

สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้รับมอบหมายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2561 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษาสถาบันภาษาไทยสิรินธร อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร และตัวแทนจากสถาบันเข้าร่วมงาน ในการนี้ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรเป็นผู้นำในการร่วมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและยูนนานในการประชุมหัวข้อ “วิสัยทัศน์และรูปแบบความร่วมมือภายใต้คลัสเตอร์ นำร่องความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน” คลัสเตอร์ภาษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรร่วมออกบูทในงาน “Education Exchange and Cooperation Achievement Exhibition” โดยแนะแนวด้านการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (CU-TFL) ซึ่งบูธของสถาบันได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X