ข่าว

ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ มอบให้ห้องสมุด มจร.

ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ มอบให้ห้องสมุด มจร.

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ร่วมกับส่วนหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ มอบให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และส่งมอบความรู้สู่พระภิกษุสงฆ์ในการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด มจร. ทั้งส่วนกลางและในภูมิภาค

ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2561  ชื่อบัญชี “โครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

– ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี  174-2-25543-1

– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี  038-465460-2

สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-3269  www.ChulaPress.com

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X