ข่าวสารจุฬาฯ

การจัดการจราจรและข้อควรปฏิบัติใน “วันถ่ายภาพหมู่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ”

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมจุฬาฯ

วันฝึกซ้อมบัณฑิต  ระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561  วันถ่ายภาพหมู่ (เสาร์ – อาทิตย์)  ระหว่างวันที่ 8 – 29 กันยายน 2561

ในวันพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ และวันถ่ายภาพหมู่ มีรายละเอียดและข้อควรปฏิบัติดังนี้

 •  จุฬาฯ จะปิดการจราจรฝั่งหอประชุมจุฬาฯ โดยปิดประตูรถยนต์ทุกประตู
  ยกเว้นประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ประตูคณะรัฐศาสตร์  อนุญาตเฉพาะรถที่มีตราบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานผ่านเท่านั้น
  ส่วนประตูทางเท้าเปิดตามปกติทุกประตู
 • โปรดหลีกเลี่ยงการจราจรในวันดังกล่าว โดยจะมีรถโดยสารภายในจุฬาฯ (Shuttle Bus) สาย 1,2,5  ให้บริการฟรี
  – วันพระราชทานปริญญาบัตร เวลา 06.00 – 20.00 น.
  – วันถ่ายภาพหมู่  เวลา 07.00 – 19.00 น.
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้บัณฑิตงดเว้นการประดับดอกไม้บนเสื้อครุยและบนศีรษะ
  เพราะเสื้อครุยจุฬาฯ เป็นเสื้อครุยพระราชทาน การแต่งชุดครุยควรอยู่ในอิริยาบถอันสำรวมและเหมาะสม
 • มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือญาติมิตรที่มาแสดงความยินดีกับบัณฑิต มอบดอกไม้หรือของที่ระลึกอย่างเรียบง่ายและพอเพียง
  ตอบสนองโครงการลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม “Chula Zero Waste”

กำหนดคณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่าง ๆ

กำหนดการวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

link ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานการทะเบียน

ศูนย์บริหารกลาง

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย