ข่าวสารจุฬาฯ

การประชุม Chula Global Innovation Club (CGIC) in USA สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยในสหรัฐฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการประชุม Chula Global Innovation Club (CGIC) in USA มุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และ Global Innovation Club พร้อมกับองค์กรพันธมิตร เพื่อร่วมสร้างแนวทางสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยในสหรัฐฯให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด (Scaleup)

การประชุม Chula Global Innovation Club (CGIC) จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.00 – 23.00 น. เวลาประเทศไทย (09.00 – 12.00น. เวลา กรุงวอชิงตันดีซี) เพื่อหารือแนวทางสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยในสหรัฐฯให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด (Scaleup) โดยมีนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ร่วมเป็นประธานการประชุม

พร้อมกันนี้มีองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม อาทิ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จํากัด สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย(Thai Startup Association) บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด และหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ

ในการประชุม รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย Global Chief Innovation Officer ในฐานะผู้ดำเนินการบริหารโครงการ Chula Global Innovation Club (CGIC) กล่าวรายงานความคืบหน้าของโครงการตั้งแต่ช่วงการก่อตั้งโครงการ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างเครือข่ายส่งเสริมการเร่งสร้างบริษัทสตาร์ทอัพ แบ่งเป็นธุรกิจร่วมลงทุน (VC) และนักลงทุน จำนวน 652 ราย ที่ปรึกษาธุรกิจฐานนวัตกรรม จำนวน 55 ราย องค์กรร่วมสนับสนุนการเติบโตของบริษัทสตาร์ทอัพ จำนวน 40 ราย และแพลตฟอร์มธุรกิจร่วมลงทุนในสหรัฐฯ จำนวน 10 ราย ผลจากการร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิดกิจกรรมสำคัญภายใต้การดำเนินการของ CGIC จะมุ่งเน้นการสนับสนุนกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพผ่านกิจกรรมแบบเต็มรูปแบบ ทั้งกิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจและระดมทุน (Pitching & Fund Raising) จากนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อเร่งการเติบโตให้แก่บริษัทสตาร์ทอัพจากงานวิจัยของจุฬาฯ กิจกรรมการจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership Matching) เพื่อให้สตาร์ทอัพสามารถขยายตลาดออกสู่สากลและเกิดคู่ค้าทางธุรกิจ กิจกรรม Roadshow เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เพิ่มมากขึ้น ประชาสัมพันธ์และสร้างแบรนด์ และกิจกรรม Hackathon เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และ Mentor ซึ่งในที่ประชุมมีการหารือเพื่อพิจารณาแผนการเร่งสร้างบริษัทสตาร์ทอัพจากงานวิจัยเชิงลึก (Deep-Tech Startup) และการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และ Global Innovation Club ด้วย โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมความรู้และการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาการส่งเสริมความรู้และการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นิสิต อาจารย์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยขยายธุรกิจในตลาดสหรัฐอเมริกาหรือเข้าถึงผู้ร่วมทุนและนักลงทุนในตลาดสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยขยายธุรกิจในตลาดสหรัฐอเมริกาหรือเข้าถึงผู้ร่วมทุนและนักลงทุนในตลาดสหรัฐอเมริกา

จากผลการดำเนินการในระยะที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนการการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยในสหรัฐฯให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด (Scaleup) ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆตลอดปี 2566 ทั้งการส่งเสริมโอกาสในการนำเสนอแผนธุรกิจ (pitching) การหาเงินทุนจาก venture capital สหรัฐฯ และการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบนิเวศด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพพร้อมและแข็งแกร่งมากที่สุดในโลก และการหาเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพในระยะแรก (early-stage seed funding) และการ ส่งเสริมการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของสตาร์ทอัพที่ประเมินแล้วมีความพร้อมและจุดเด่นในการออกสู่ตลาดภูมิภาคและตลาดโลก เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมต่อไป


ข้อมูลอ้างอิงของโครงการ Chula Global Innovation Club (CGIC)

 • Chula Global Innovation Club

https://www.linkedin.com/pulse/chula-global-innovation-club-thailand-board-of-investment-north/?utm_source=share&utm_medium=member_ios&utm_campaign=share_via

 • จุฬาฯ เปิดตัว “Chula Global Innovation Club” ระดมทุนกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หนุนสตาร์ทอัพ

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000080194

 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันเป็นประธานการประชุม Global Innovation Club ร่วมกับอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือการทำ MOU ระหว่างกันเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยในสหรัฐฯ

https://thaiembdc.org/2023/02/14/global-innovation-club-meeting/


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า