ข่าว

โครงการ 84 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ “Paint for Friends” ร่วมระบายสีกำแพงรั้ว ปลุกความรับผิดชอบต่อสัตว์โลก

โครงการ 84 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ “Paint for Friends” ร่วมระบายสีกำแพงรั้ว ปลุกความรับผิดชอบต่อสัตว์โลก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาระบายสีกำแพงรั้ว ในโครงการ “Paint for Friends” ร่วมกับนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของทั้งสองคณะ รวมไปถึงนักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้นที่อาสามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องในโอกาส 84 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปลุกสำนึกอนุรักษ์ ป้องกันทารุณกรรม รับผิดชอบต่อสัตว์โลก ซึ่งกิจกรรมระบายสีกำแพงรั้ว จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ บริเวณกำแพงรั้วคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.vet.chula.ac.th/vet2018/

หรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ โทร. 0-2218-9719 หรือ 0-2218-9527

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X