ข่าว

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร นิสิตและบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หน้าสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ จากนั้นไปปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณสยามสแควร์วัน สี่แยกเฉลิมเผ่า และแยกปทุมวัน

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X