ข่าว

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2562 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2562 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2562 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กล่าวเปิดโดย รองศาสตราจารย์ วันชัย มีชาติ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

 

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X