ข่าวสารจุฬาฯ

ละครเวที “ปรารถนา: ภาพเหมือนการเข้าสิง”

ละครเวที “ปรารถนา: ภาพเหมือนการเข้าสิง” จากนวนิยายต้นฉบับ “ร่างของปรารถนา” โดย อุทิศ เหมะมูล เขียนบทและกำกับการแสดงโดย โทชิกิ โอกาดะ ละครสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับ

การมีชีวิต การสรรค์สร้าง ล้วนคือการตั้งคำถามต่อยุคสมัย

วันที่เผยความอับอายต่อตัณหาในชีวิต เพศ ย่อมคือวันหลุดพ้นเช่นกัน

ภาพเหมือนตน ของเหล่าเรา จะถูกร่างระบายโดยสองศิลปินผู้เกิดในยุค 70

 

เปิดการแสดงครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครฯ วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตารางการแสดง

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 19.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 19.30 น.

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 19.30 น.

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม *13.30 น. และ 19.30 น.

*มีเสวนาหลังจบการแสดง

*การแสดงเป็นภาษาไทยพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 13.30 น.

 

เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 700 บาท กรณีซื้อบัตรที่หน้างาน ราคา 750 บาท

สำหรับนักศึกษา ราคา 400 บาท กรณีซื้อบัตรที่หน้างาน ราคา 450 บาท

“Early Bird” ราคา 550 บาท (จองและการชำระเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

 

นวนิยายต้นฉบับโดย : อุทิศ เหมะมูล (ร่างของปรารถนา)

ผู้เขียนบทและผู้กำกับ : โทชิกิ โอกาดะ

ผู้ออกแบบงานศิลป์ : ยูยะ สึกะฮะระ

ผู้ช่วยผู้กำกับ : วิชย อาทมาท

นักแสดง : จารุนันท์ พันธชาติ, เขมฌัษ เสริมสุขเจริญชัย, ขวัญแก้ว คงนิสัย, ภาวิณี สมรรคบุตร, ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์, ทัพอนันต์ ธนาดุลยวัฒน์, ธีระวัฒน์ มุลวิไล, ธนพนธ์ อัคควทัญญู, ธงชัย พิมาพันธุ์ศรี, เววิรี อิทธิอนันต์กุล, วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล

­­

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โยโกะ คาวาซากิ : กรุงเทพฯ โทร. 064 316 6295 (ไทยและอังกฤษ)

เมกูมิ มิซูโนะ (สำนักงานกรุงโตเกียว) โทร +81 –(0)3-6825-1223

Email:pratthanabkk@gmail.com

Website : http://pratthana.net

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย