ข่าว

พิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หน้าสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีจุฬาฯ ผู้บริหาร นิสิตและบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X