ข่าว

มอบรถยนต์แก่ผู้ได้รับรางวัลสลากกาชาด จุฬาฯ ประจำปี 2561

มอบรถยนต์แก่ผู้ได้รับรางวัลสลากกาชาด จุฬาฯ ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ มอบรางวัลรถยนต์แก่ผู้ได้รับรางวัลจากสลากกาชาด จุฬาฯ ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดำเนินการบัตรการกุศลสมทบทุนกาชาด ปี 2561 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้โชคดีได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 รถยนต์เมอเซเดส – เบนซ์ GLA 200 Urban คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล จากการที่ผู้มีจิตศรัทธาได้อุดหนุนสลากกาชาดจุฬาฯ จากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ และได้มอบรางวัลให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยจะมีการประมูลรถยนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยนำรายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการบำรุงรักษาอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลที่ 2 รถยนต์มาสด้า 2 1.3 Sports High ได้แก่ คุณจารุจิต ใบหยก นิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

รางวัลที่ 3 รถกระบะ Hilux Revo Standard Cab 4X2 2.4J MY17 ได้แก่ คุณจำนรรจา บำเหน็จพันธุ์ ข้าราชการบำนาญ

รางวัลที่ 4 รถยนต์โตโยต้า Yaris ATIV J ได้แก่ คุณวิชิต คูเจริญ นิสิตปริญญาโทจุฬาฯ หลักสูตร Executive MBA

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X