จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศมาเลเซีย

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof.Tan Sri Dato,Seri Noor Azlan Ghazali, อธิการบดี Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย วัตถุประสงค์การมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน และที่ดินต่างๆของจุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X