จุฬาฯให้การต้อนรับ APRU

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Dr. Christopher Tremewan, Secretary General Association of Pacific Rim Universities (APRU) วัตถุประสงค์การมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับการทำกิจกรรมความร่วมมือผ่านเครือข่าย APRU เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X