วช. แถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Lotus suite 1-4 ชั้น 22โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าวเตรียมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมมอบรางวัลการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ประจำงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการสร้างสรรค์สร้างแรงขับเคลื่อนและทำให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศซึ่งเป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยังยืน” โดยมี “น้อง INNO MAN”  เป็น Mascot ซึ่งสื่อความหมายและเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ภายในงานประกอบด้วยการประชุมและสัมมนา 4 รูปแบบมากกว่า 100 หัวข้อ นิทรรศการ  Highlight Stage กิจกรรมThailand  Research  Symposium 2018 กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2561 Thailand Research Expo 2018 Award กิจกรรม Research Clinic การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X