ข่าว

ประชุมวิชาการนานาชาติ “วัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ”

ประชุมวิชาการนานาชาติ “วัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ”

สถาบันไทยศึกษา ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “วัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ” ( 2018 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Culture of Longevity) ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุม

การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะของสังคมเอเชียในบริบททางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตลอดจนการศึกษาวิธีการรักษาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับคติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา การแพทย์ และวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคเอเชีย

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ facebook : ThaiStudiesCU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ โทร. 0-2218-7492

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X