ชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด“โครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร เพื่อลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงรณรงค์ลดการสร้างขยะพลาสติก โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จากนั้นชาวจุฬาฯร่วมกันปลูกต้นไม้ตามจุดต่างๆ ได้แก่ สวนหย่อมอาคารมหิตลาธิเบศร ศาลาพระเกี้ยว หอนาฬิกาจุฬาฯ หน้าหอประวัติจุฬาฯ สระบัวอาคารมหาจุฬาลงกรณ์และอาคารมหาวชิราวุธ รอบสระน้ำจุฬาฯ ลานจอดรถเรือนภะรตราชา ริมถนนพญาไทและทางเดิน Cover way ไปยังหอพักนิสิต เรือนอนุสาสก หอพักนิสิต
นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของจุฬาฯ เช่น Chula Zero Waste ฯลฯ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศร

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X