นิทรรศการ “MY WAYS III” เชิดชูเกียรติศิลปิน ศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “MY WAYS III” นิทรรศการผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน เชิดชูเกียรติศิลปิน ศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ผู้สร้างคุณูปการทั้งในด้านงานศาสตร์และศิลป์ ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะและวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในด้านทัศนศิลป์ โดยได้สร้างผลงานจิตรกรรมที่มีลักษณะโดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะตัว
นิทรรศการ “MY WAYS III” จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน 2561 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X