ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

 

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย