ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตวิศวฯ จุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมที่จีน

น.ส. ชนิกานต์ บัญชาจารุรัตน์ น.ส. จิราภา ธีรศรัณย์ และนายอารยะ ทองขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ทีม “CU soon” ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขัน The 5th  Delta Advanced Automation Contest ซึ่งเป็นการแข่งขันประกวดนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ เมืองหวูเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักศึกษากว่า 74 ทีม จากประเทศไทย จีน ไต้หวัน อินเดีย และเวียดนาม เข้าร่วมแข่งขัน   โดยผลงานของนิสิตจุฬาฯเป็นนวัตกรรม Smart Mocktail Vending Machine ซึ่งสามารถจดจำใบหน้าของผู้ใช้และแนะนำส่วนผสมของเครื่องดื่มที่ผู้ใช้ชื่นชอบ จากนั้นจึงทำการผสมเครื่องดื่มตามที่ผู้ใช้ต้องการ D

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย