ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯต้อนรับนิสิตใหม่สู่รั้วจามจุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นิสิตใหม่จุฬาฯ ปีการศึกษา 2561 ร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดและพระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรั้วจามจุรีแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจ โดยจัดพิธีการนี้ภายหลัง พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมจุฬาฯ ศาลาพระเกี้ยว และอาคารมหิตลาธิเบศร เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับรู้ข้อมูล ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย บริการสวัสดิการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิต และเพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตจุฬาฯ
ทั้งนี้ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดงานรับน้องก้าวใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนิสิตใหม่ของจุฬาฯ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตปัจจุบันจากคณะต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมบ้านรับน้อง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมรับขวัญร้องใหม่และบายศรีบ้าน เป็นต้น

 

 

 

 

 

ชญานิษฐ์ ศรีวิโรจน์ นิสิตใหม่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งสอบแอดมิชชั่นได้คะแนนอันดับ 1 ของประเทศในปีนี้ เผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนนิสิตใหม่กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ งานในครั้งนี้ได้เพื่อนใหม่มากมาย การใช้ชีวิตนิสิตจุฬาฯ 4 ปีนับจากนี้จะหาตัวเองให้เจอว่าอยากทำงานในด้านใด และจะเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆให้มากที่สุด

ชัชพล พงษ์เย็น นิสิตใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งสอบแอดมิชชั่นได้คะแนนอันดับ 1 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล ดีใจมากที่รุ่นพี่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี งานรับน้องก้าวใหม่ทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะ และเรียนรู้การใช้ชีวิตในจุฬาฯ ตั้งใจว่า 4 ปีในจุฬาฯจะใช้เวลาว่างจากการเรียนทำกิจกรรมที่สนใจไปด้วย

สรวิชญ์ เมืองแก้ว นิสิตใหม่คณะนิเทศศาสตร์ เผยว่า ภูมิใจและตื่นเต้นที่ได้ร่วมพิธีการครั้งนี้ พี่ๆดูแลเอาใจใส่น้องๆ เป็นอย่างดี 4 ปีในรั้วจุฬาฯจะใช้เวลาให้เต็มที่ทั้งการเรียนและการทำกิจกรรม อนาคตอยากเรียนภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง ในคณะนิเทศศาสตร์

ธนัชญา สุวรรณนที นิสิตใหม่คณะจิตวิทยา จุฬาฯ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้ร่วมพิธีการอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ รุ่นพี่ให้การต้อนรับดีมาก คอยให้การดูแลเป็นอย่างดี วางแผนไว้ว่าจะแบ่งเวลาจากการเรียนทำกิจกรรม เพื่อจะได้ประสบการณ์และเพื่อนใหม่

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย