ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นิสิตใหม่จุฬาฯ ได้รับรู้ข้อมูล ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย บริการสวัสดิการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิต และเพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตจุฬาฯ
นอกจากกิจกรรมที่หอประชุมจุฬาฯแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่ศาลาพระเกี้ยวและอาคารมหิคลาธิเบศรอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย