ข่าว

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 205

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 205

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดรายการ จุฬาวาทิต ครั้งที่ 205 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง”กองดุริยางค์ทหารอากาศ” อำนวยการฝึกซ้อมและบรรเลง โดย น.อ.เอกศักดิ์ เทภาสิต ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X