ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 205

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดรายการ จุฬาวาทิต ครั้งที่ 205 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง”กองดุริยางค์ทหารอากาศ” อำนวยการฝึกซ้อมและบรรเลง โดย น.อ.เอกศักดิ์ เทภาสิต ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย