ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมจุฬาฯ

เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่สู่ก้าวแรกในรั้วจามจุรี เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตจุฬาฯ และแนะนำนิสิตใหม่ให้รับรู้ข้อมูล ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตในจุฬาฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่

 

นอกจากนี้ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ขอเชิญชวนนิสิตใหม่ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ ณ บริเวณสนามพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นัดหมายการแต่งกายนิสิตใหม่
นิสิตชาย : เสื้อมีปกสีขาว หรือสีอ่อน แบบสุภาพ กางเกงขาวยาว (สีดำ กรมท่า หรือสีเข้ม ไม่ควรสวมการเกงยีนส์)
นิสิตหญิง : เสื้อมีปกสีขาว หรือสีอ่อน แบบสุภาพ มีแขน กระโปรง (สีดำ กรมท่า หรือสีเข้ม ไม่ควรสวมการเกงยีนส์)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ โทร. 0-2218-7052 ต่อ 401- 402
***ทั้งนี้กำหนดการอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

อื่นๆ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literary”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย