ข่าวสารจุฬาฯ

วิจัยไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอน น้ำมันขยะ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน  ส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยจากอาจารย์และนักวิจัยจุฬาฯ ที่สร้างสรรค์ผลงานในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ ผลงานวิจัยซึ่งดำเนินการโดยศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวล (Center of Fuels and energy form by Biomass) โดย ศ.ดร.ธราพงศ์ วิทิตศานต์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา  ซึ่งได้ก่อตั้งศูนย์เชื้อเพลิงที่ส่งเสริมการพัฒนาชีวมวลให้มีประสิทธิภาพในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งการวิจัยเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การแปรรูปขยะพลาสติกและขยะทางการเกษตรให้เป็นพลังงาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าเชื้อเพลิงที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับการแปรรูปบ่อขยะเป็นบ่อน้ำมันต้องใช้ระบบไพโรไลซิส (Pyrolysis) หรือกระบวนการกลั่นสลายเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมี เป็นการย่อยสลายขยะให้มีโมเลกุลเล็กจิ๋ว เกิดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมัน ซึ่งในขยะพลาสติกทุกชิ้นจะมีส่วนประกอบเดียวกันกับปิโตรเลียม นั่นหมายความว่าในขยะพลาสติกมีโมเลกุลน้ำมันซ่อนอยู่ และกระบวนการไพโรไลซิสนี้เองสามารถทำให้ขยะกลายเป็นน้ำมันได้

กระบวนการแปลงขยะด้วยระบบไพโรไลซิส มีการใช้ระบบนี้มาแล้วในต่างประเทศ โดยในต่างประเทศมีการคัดแยกอย่างเป็นระบบ ทำให้ขยะมีความสะอาด นำมาแปรรูปได้ง่าย แต่ขยะในประเทศไทยทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่นๆ ทำให้เครื่องผลิตน้ำมันขยะจากต่างประเทศใช้ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงต้องมีการคิดค้นเพื่อจัดการกับขยะในประเทศไทยโดยเฉพาะ

 

ศูนย์เชื้อเพลิงฯ ยังมีการวิจัยพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ เชื้อเพลิงแข็งจากถ่านอัดแท่งและถ่านกัมมันต์ ซึ่งมีความแตกต่างจากถ่านเผาทั่วๆไปโดยมีคุณสมบัติเผาไหม้นานถึง 3 ชั่วโมง ไม่เกิดการแตกปะทุระหว่างเผาไหม้ มีควันและขี้เถ้าน้อย และที่สำคัญผลิตจากขยะทางการเกษตร เช่น กะลามะพร้าว เศษไม้ไผ่ หรือแม้กระทั่งเหง้ามันสำปะหลัง ทำให้ขยะประเภทนี้กลายเป็นศูนย์แถมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย

ยังมีอีกหลายผลงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีจากนักวิจัยไทย แล้วจะรู้ว่างานวิจัยไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก

Together we can มั่นใจเราทำได้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.chula.ac.th/energy-from-waste/

 

 

 

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย