ข่าวสารจุฬาฯ

อธิการบดีต้อนรับทูตคาซัคสถาน

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ H.E.Ms.Raushan Yesbulatova เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ   คาซัคสถานประจำประเทศไทย ในโอกาสมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ  เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย