ข่าว

อบรบหลักสูตร “ศิลปะการแสดงเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3”

ภาควิชาศิลปะการละคร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  จัดอบรบหลักสูตร “ศิลปะการแสดงเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3”  เพื่อสร้างเสน่ห์แห่งการเป็นผู้นำต่อหน้าสาธารณะ เป็นศิลปะที่พัฒนาได้ และได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 เวลา 9:00 - 16:00 น. ณ ห้อง Library 2 โรงแรม Pullman Hotel G สีลม

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่: https://goo.gl/forms/Q5le79afsI2srDVz2

*ค่าลงทะเบียน ท่านละ 15,900 บาท*

(เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม รับจำนวนจำกัดเพียง 12 ท่านเท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณหมู โทร. 0-2218-4802  หรือ chuladrama.training@gmail.com

เพิ่มเติม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X