ข่าว

อบรมทางวิชาการ “สหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ : รู้ลึกเรื่องสหภาพยุโรป เราจะทำงานกับสหภาพยุโรปอย่างไร”

อบรมทางวิชาการ “สหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ : รู้ลึกเรื่องสหภาพยุโรป เราจะทำงานกับสหภาพยุโรปอย่างไร”

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการ Erasmus+ สหภาพยุโรป  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรบ ในหัวข้อ  สหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ : รู้ลึกเรื่องสหภาพยุโรป เราจะทำงานกับสหภาพยุโรปอย่างไร  โดยภายในงานจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าของสหภาพยุโรปกับเอเชีย” และ “การล็อบบี้เพื่อเข้าถึงตลาดสหภาพยุโรปของภาคธุรกิจไทย” เป็นต้น  งานดังกล่าวจะจัดในวันที่ 14 – 17 สิงหาคม และ 20 – 24 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 803 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 

** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2vMzTlY  สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2218-3923

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X