ข่าว

“รัก” โดยวงจุฬาฯ เชมเบอร์ การแสดงดนตรีเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ”

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “รัก” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยวงจุฬาฯเชมเบอร์ (CU Chamber Ensemble) ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานอัฒจันทร์ ชั้น LG สยามสแควร์วัน
ไม่เสียค่าเข้าชม และไม่ต้องสำรองที่นั่ง

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-218-0584, 094-561-5295

เพิ่มเติม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X