ข่าว

“รัก” โดยวงจุฬาฯ เชมเบอร์ การแสดงดนตรีเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ”

“รัก” โดยวงจุฬาฯ เชมเบอร์ การแสดงดนตรีเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ”

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “รัก” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยวงจุฬาฯเชมเบอร์ (CU Chamber Ensemble) ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานอัฒจันทร์ ชั้น LG สยามสแควร์วัน
ไม่เสียค่าเข้าชม และไม่ต้องสำรองที่นั่ง

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-218-0584, 094-561-5295

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X