ข่าว

งานวันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาฯ (Chulalinet Fair) ครั้งที่ 9

งานวันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาฯ (Chulalinet Fair) ครั้งที่ 9

คณะกรรมการการประสานงานระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาฯ (chulalinet fair) ครั้งที่ 9  ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ โถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักเขียนและวิทยากรที่มีชื่อเสียง นำไปสู่การสร้างนิสัยรักการอ่าน และการใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า

ในช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรถึงจะได้คลิปวีดิโอที่เจ๋ง”  โดย ผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ   ในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมบุพเพฯ เสวนา “ท้าวทองกีบม้า OK บุพเพสันนิวาส” วิทยากรประกอบด้วย รศ.ศึกเดช กันตามระ อดีตคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และผู้ประพันธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “ท้าวทองกีบม้า” โดยคุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา (รอมแพง) ผู้ประพันธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” คุณกนกวรรณ วันจันทร์ นักร้องผู้ร้องเพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาส  คุณอิทธิพล พิมทอง นักดนตรี โครงการ S2S fly high ที่ส่งเสริมผลงานของศิลปินผู้พิการทางสายตา ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณบุษกร ธรณี โทร. 0-2218-4890 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://www.intranet.chula.ac.th/hrm/webform/node/77

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X