ข่าว

“ปาฐกถาธรรมพิเศษ เพื่อ 101 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

“ปาฐกถาธรรมพิเศษ เพื่อ 101 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ธรรมสถานจุฬาฯ ขอเชิญร่วมงาน “ปาฐกถาธรรมพิเศษ เพื่อ 101 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย) ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

ผู้สนใจสำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/gaNaBu9okxokzbG23

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธรรมสถานจุฬาฯ โทร. 0-2218-3018

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X