ข่าว

ขอเชิญชมรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ “จำได้ในทีวี” โดยวงจุฬาฯเชมเบอร์ (CU Chamber Ensemble)

ขอเชิญชมรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ  “จำได้ในทีวี” โดยวงจุฬาฯเชมเบอร์ (CU Chamber Ensemble)

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ขอเชิญชมรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ ประจำเดือนกันยายน “จำได้ในทีวี” เสนอบทเพลงประทับใจจากละครจอแก้วในอดีต บรรเลงและขับร้องโดยวงจุฬาฯเชมเบอร์ (CU Chamber Ensemble)

ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
ไม่เสียค่าเข้าชม

กรุณาสำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/IWKYwkwySA70NL5o1
ติดต่อสอบถามโทร. 0-2218-3634

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X