ข่าว

2018 BSD CHULA OPEN HOUSE เปิดบ้านหลักสูตรปริญญาโทการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

2018 BSD CHULA OPEN HOUSE เปิดบ้านหลักสูตรปริญญาโทการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (M.Sc. in Business Software Development หรือ BSD) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจในแวดวงไอที และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่กำลังหาที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ร่วมงาน 2018 BSD CHULA OPEN HOUSE ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง IT Studio ชั้น 9 อาคารมหิตลาธิเบศร (ด้านหลัง อาคารจามจุรีสแควร์ ลง MRT สถานีสามย่าน ตรงข้ามวัดหัวลำโพง)

ภายในงานนอกจากการแนะนำหลักสูตรแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พบปะกับรุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ และจบการศึกษาแล้ว ซึ่งมาร่วมแชร์ประสบการณ์แบบเจาะลึก ทั้งการเตรียมตัวสอบ การเรียน การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร และการนำไปปรับใช้ในการทำงานปัจจุบัน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ เปิดสอนมากว่า 14 ปี  เป็นหลักสูตรที่เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างครบวงจร เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน

– เป็นหลักสูตรที่สอนศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเน้นซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

– มุ่งเน้นให้เข้าใจกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ตลอดทั้งกระบวนการ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาของธุรกิจในองค์รวมได้

– การเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการทำงานเป็นทีม

– มีรายวิชาเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน Software Startup, Data Science, E-business และ Human Computer Interaction (HCI) เป็นต้น

 

 

สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDdRG4rFCJGVUT5eEszA-RMEJnC9006e2Xx3r9aO-8rTMc1g/viewform

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

แผนการเรียนและรายวิชา

https://stat.cbs.chula.ac.th/หลักสูตรปริญญาโท/วท-ม-การพัฒนาซอฟต์แวร์-ฯ/

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-5650, 08-9720-2900 หรือทาง https://www.facebook.com/Bsdchula/

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X