ข่าว

ครบเครื่องเรื่อง “อ้วน” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55

ครบเครื่องเรื่อง “อ้วน” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน ครบเครื่องเรื่อง “อ้วน” ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคประชาชนในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ ห้องอาหาร ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับโรค “อ้วน” พร้อมชมนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมมากมาย

ฟรี… ตรวจวัดดัชนีไขมัน /  เจาะเลือด (รับจำนวนเพียง 200 ท่าน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-256-4193

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X