ข่าว

เสวนา “เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด : ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาปัจจุบัน”

เสวนา “เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด : ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาปัจจุบัน”

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเสวนา เรื่อง “เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด: ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาปัจจุบัน” ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 401/16 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้วิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตน และเมื่อโดนละเมิดควรทำอย่างไร ร่วมถึงข้อควรรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศมีผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย.ดร.นคร เสรีรักษ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล กรรมการมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง และ Product Owner of AI Platform, Wisesight Co., Ltd. คุณวสันต์ ลิ่วลมไพศาล วิศวกรซอฟต์แวร์บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมก่อตั่งเว็บไซต์ blognone.com

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-4817 และสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/leakcu

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X