ข่าว

วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม

วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับบริษัท เอ็น ซี ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ภายใต้ชื่อกิจกรรม “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาฯ ร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X