ข่าว

พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล

พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล

พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X