ข่าว

งาน Chula Safety 2018 : ชาวจุฬาฯ อุ่นใจ สร้างสังคมปลอดภัยใกล้ตัว 

งาน Chula Safety 2018 : ชาวจุฬาฯ อุ่นใจ สร้างสังคมปลอดภัยใกล้ตัว 

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำส่วนงาน 20 แห่ง พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานความปลอดภัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2561 (Chula Safety 2018 : ชาวจุฬาฯ อุ่นใจ สร้างสังคมปลอดภัยใกล้ตัว) ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี ในงานมีนิทรรศการ การเสวนา สนทนาภาษาผู้รู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมฐานความรู้ เล่นเกมส์ที่ให้สาระความรู้ด้านความปลอดภัย และประกาศรางวัลประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงาน Safety in CU”

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X