ข่าว

CU Study Abroad Fair 2018

CU Study Abroad Fair 2018

สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต อาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่จุฬาฯ เข้าร่วมงาน “CU Study Abroad Fair 2018” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10:00 – 17:00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว

ภายในงานท่านจะได้พบผู้แทนจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของจุฬาฯ จากประเทศออสเตรเลีย ภูฏาน จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน โปแลนด์ สวีเดน ไต้หวัน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ที่มาออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและคำปรึกษา สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปต่างประเทศ (exchange, research, internship, summer and winter programmes)

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inter.chula.ac.th/en/cusaf2018

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X