ข่าว

ตลาดนัดอุปกรณ์ศูนย์ Chula UDC

ตลาดนัดอุปกรณ์ศูนย์ Chula UDC

ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมตลาดนัด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์ Chula UDC ซ.จุฬาฯ 15  (โรงภาพยนตร์สามย่านเดิม) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและคนพิการ  ในงานมีมีการออกบูธจากหน่วยงาน บริษัทต่างๆ ร่วมนำเสนอและอธิบายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  รวมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “อุปกรณ์สำหรับบ้านปลอดภัยวัยเกษียณ” โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์ Chula. UDC

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาฯ โทร. 084-554-9301 หรือที่ E-mail:chula.udc@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X