ข่าว

นิทรรศการเนื่องในวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมวันอาเซียน

นิทรรศการเนื่องในวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมวันอาเซียน

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการเนื่องในวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมวันอาเซียน ณ อาคารศิษยาร่วมใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ โครงการต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในบูธจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และผลงานวิจัย อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเลี้ยงกบนา การปลูกป่าด้วยนวัตกรรม 3 เทคโนโลยี พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทดลองทำสบู่ผสมนมแพะ กิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบ-คำถาม วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครู นักเรียน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของจุฬาฯ เป็นจำนวนมาก

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X