ข่าว

วิจัยไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอน น้องหมาหัวกระดาษ

วิจัยไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอน น้องหมาหัวกระดาษ

“ร่างกาย” เป็นส่วนสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเส้นเลือด เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ ฯลฯ เมื่อเราเจ็บป่วย คุณหมอผู้ที่เยียวยารักษาต้องผ่านการเรียนรู้และเข้าใจในระบบต่างๆ ของร่างกายเพื่อหาจุดที่ต้องรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

สำหรับแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยทั่วไปอาจมีอาจารย์ใหญ่ที่มีคนบริจาคร่างกายเพื่อให้ได้ศึกษาความซับซ้อนของระบบภายในและยังมีหุ่นจำลองที่ช่วยให้เห็นโครงสร้างได้อย่างชัดเจน แต่สำหรับสัตวแพทย์ อุปกรณ์การเรียนเหล่านี้ช่างหายากยิ่งนัก ยิ่งแบบจำลองร่างกายต้องซื้อหาจากต่างประเทศซึ่งก็มีราคาแพง

ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  ได้เกิดแนวคิดนำขยะจากกระดาษเหลือใช้นำมาทดลองหล่อปั้นเป็น “หัวสุนัขจำลอง” โดยใช้หลักการ Paper Mache เข้ามาช่วยผนวกกับการหล่อยางพาราให้เป็นเนื้อหนังและอวัยวะ นอกจากกระดาษเอกสารเหลือใช้ยังมีกระดาษจากกล่องนม กระดาษลัง และแกนกระดาษชำระที่ถูกนำมาพัฒนาต่อยอดและขึ้นแบบเป็นชิ้นงาน จนออกมาเป็นหัวสุนัขเสมือนจริงที่มีเส้นเลือดและอวัยวะสำคัญๆ ในร่างกาย แถมสีสันสดใส น้ำหนักเบา และขนย้ายสะดวก

หัวสุนัขจำลองจากกระดาษเหลือใช้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนิสิตสัตวแพทย์สามารถมองเห็นเส้นเลือดและโครงสร้างของระบบต่างๆ ได้อย่างชัดเจน แถมไม่มีกลิ่นมากวนใจ ปลอดภัยจากเชื้อโรคที่สะสมอยู่ในน้องหมาอาจารย์ใหญ่อีกด้วย เมื่อหัวสุนัขจำลองได้รับการตอบรับดีขนาดนี้ ผศ.สพ.ญ.ภาวนามีแนวคิดจะพัฒนาต่อยอดชิ้นงานให้เป็นชิ้นส่วนอื่นๆ ในร่างกายของสัตว์เพื่อที่จะได้ลดต้นทุนในการซื้อหุ่นจำลองร่างกายสัตว์จากต่างประเทศ ยังเป็นการช่วยลดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

สามารถติดตามผลงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ

Together we can มั่นใจเราทำได้

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X