ข่าว

งาน “2018 Thailand Brass Day”

งาน “2018 Thailand Brass Day”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ INTERMUSICTHAILAND  จัดงาน “2018 Thailand Brass Day” ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 9.00-19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ (ไม่เสียค่าเข้าร่วมงาน)

ดูรายละเ อียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/events/189327465055677/

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X