ข่าว

เปิดคลินิคสอนวิ่งใน “โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่”

เปิดคลินิคสอนวิ่งใน “โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่”

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดโครงการ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” ระหว่างวันที่ 3 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวน นิสิต อาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ สมาชิกศูนย์กีฬาฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ได้ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ โทร. 02-218-2868

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X