ข่าว

บรรยายพิเศษ Belgium in Focus: History, Economic Policy, and Politics

บรรยายพิเศษ Belgium in Focus: History, Economic Policy, and Politics

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Belgium in Focus: History, Economic Policy, and Politics”

การบรรยายนี้จะประกอบไปด้วยหัวข้อ

 • History of Belgium
  โดยวิทยากร ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ อาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์
  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Belgium Economy: Strengths and Opportunities
  โดยวิทยากร Marc Devriendt จาก Embassy of the Kingdom of Belgium in Thailand
 • Politics of Belgium
  โดยวิทยากร รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญการเมืองยุโรป

การบรรยายพิเศษนี้จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

 

ผู้สนใจเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV_0A39V4yMFqkOSMeaFRzPR3THmlRqY8vNHrQvWQ9-elvzw/viewform?usp=pp_url

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ลงทะเบียนได้ที่ vit.v@chula.ac.th หรือ 02-218-3909

*เข้าร่วมฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X