ข่าว

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงวิพิธทัศนา ครั้งที่ 8 “ต่าง/เข้าใจ เดอะมิวสิคัล”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงวิพิธทัศนา ครั้งที่ 8 “ต่าง/เข้าใจ เดอะมิวสิคัล”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 อาคารสยามสแควร์วัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงวิพิธทัศนา ครั้งที่ 8 “ต่าง/เข้าใจ เดอะมิวสิคัล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคาร 60 ปี สาธิตจุฬาฯ
ในการนี้ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ถวายสูจิบัตรการแสดง อ.พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม กราบทูลรายงาน นาย กนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เข้าเฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เข้าเฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุประทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และทอดพระเนตรการแสดงวิพิธทัศนา ครั้งที่ 8 “ต่าง/เข้าใจ เดอะมิวสิคัล” ซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม รูปแบบการแสดงมีทั้งวงโยธวาทิต ดนตรีไทย นาฏศิลป์ chorus ทัศนศิลป์

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X