ข่าว

อาจารย์คณะทันตแพทย์ จุฬาฯให้สัมภาษณ์งานวิจัยในรายการ “NBT มีคำตอบ”

อาจารย์คณะทันตแพทย์ จุฬาฯให้สัมภาษณ์งานวิจัยในรายการ “NBT มีคำตอบ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้สื่อข่าวรายการ “NBT มีคำตอบ” ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ได้สัมภาษณ์ ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เกี่ยวกับผลงานวิจัย “ใบกะเพรา – สวิมมิงแคร์” เจลป้องกันผิวฟันจากกรดคลอรีน ลดการเสียวฟันและการทำลายเคลือบฟันขณะว่ายน้ำ” และผลิตภัณฑ์เคลือบหลุมร่องฟันและวัสดุรองพื้นฟัน โดยผลงานวิจัยดังกล่าวจะเผยแพร่ในรายการ “NBT มีคำตอบ” ในช่วง Thailand 4.0 ฉบับประชาชน
ใบกะเพรา – สวิมมิงแคร์” นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยคณาจารย์จุฬาฯ ภายใต้ชื่อ 4Ds projects โดย ศ.ทพ.ดร.พสุธา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ Life Science Startup Showcase Pitch & Partner 2018 ในงาน Startup Thailand 2018 สำหรับผลิตภัณฑ์เคลือบหลุมร่องฟันและวัสดุรองพื้นฟัน เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงาน SCG Exclusive Pitching Night และงาน Sprint Thailand First Specialized Accelerator for Science and Technology จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ และมีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้อย่างแพร่หลายในคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X