การบรรยายความรู้คู่สุขภาพ เรื่อง “รักษ์ไต”

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ขอเชิญฟังการบรรยายความรู้คู่สุขภาพเรื่อง “รักษ์ไต” ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9 โดยมี ผศ.ดร.อัษฎางค์ ลีฬหวนิชกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคของไต การดูแลรักษา รวมถึงการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันโรค

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร.0-2218-0590

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X